Vliegen & Muggen

Vliegen en muggen -

diptera of

tweevleugeligen 

De achtervleugels zijn slechts kleine staafjes, kolfjes of halters, die de stabiliteit tijdens de vlucht verzekeren. Mug is een algemeen gebruikte term voor kleine vliegen en heeft daarom geen exacte betekenis.

Steekmuggen

(a) Gewone steekmug :- Culex- :

     de volwassen mug zit evenwijdig met de landingsplaats. De wijfjes zuigen bloed met de lange steelsnuit en de mannetjes hebben gevederde antennen en voeden zich met nectar. Het wijfje legt tot 300 eitjes samengebouwd tot een onzinkbaar vlotje. De larven hangen loodrecht met een adembuis aan het wateroppervlak. In het water bewegen ze zich kronkelend. De pop heeft twee adembuisjes op een dik kopborststuk en hangt met de kop aan het wateroppervlak.

(b) Malariamug : Anopheles- :

     De volwassen mug zit met het achterlijf omhoog gericht, de vleugels zijn gevlekt. De eitjes worden apart gelegd met hun drijvertje blijven ze overeind recht. De larve en de pop gelijken op deze van culex, de larve heeft geen adembuis en hangt horizontaal aan het wateroppervlak.

(c) Pluimmug - Chaoborus- :

    het achterlijf heeft geen bandentekening, de antennen van het mannetje hebben

     haarkransen. De larve (13 tot 15 mm) is zeer doorzichtig en moeilijk te zien, alleen de zwarte oogjes en de twee luchtblazen vallen op De antennes zijn kleine grijpers. Ze ligt horizontaal in het water en ademt door de huid. Het laatste segment heeft

     zwemborstels en in segmenten 3 en 10 bevinden zich luchtblazen. De larven zijn echte rovers

(d) Vedermug - dansmug - Chironomus- Ver de vase voor de vissers:

     In de winter of vroeg in het voorjaar kunnen we hele paringszwermen van de

     mannetjes in de buurt van het water waarnemen, de vrouwtjes wachten tussen de vegetatie. Het wijfje legt de eitjes in een tot 2,5 cm lang slijmlint aan planten net

     onder het oppervlak Het volwassen dier houdt de vleugels (korter dan het achterlijf) als een dakje gevouwen. Alleen het mannetje heeft antennen met haarkransen (om de geurstoffen van het wijfje te zoeken). De larven zijn rood en de kop heeft kleine puntoogjes. Het laatste segment heeft ongelede voetjes met veel borstelharen. Huidademhaling en roodgekleurd bloedkomen voor bij de soorten die in de modder leven, soorten hogerop in het water zijn kleurloos of groen.

(e) Gewone kriebelmug -zwarte vlieg - Simulium- :

    De romp van het mannetje is fluweelzwart, van het vrouwtje bruinzwart. De vleugels zijn zeer lang. De larven zijn zwart met een zuignapje.

(f ) Dixidae :

    Bij zonsondergang dansen soms hele troepen hun paardans bij het water, gelukkig steken ze niet. De vleugels zijn veel langer dan het achterlijf.

     De larve is een kleine u die op het waterdrijft en zich zeer snel kan vooruit kronkelen. Volgroeit meet ze 8 mm en heeft een bruine kop. Vooraan en achteraan staan haren.

(g) Langpootmuggen - Tipulidae- :

    Muggen met lange poten. Ze kunnen een poot achterlaten om te ontsnappen. De

     meeste larven van langpootmuggen leven in de buurt van wortels en zijn vaak

     schadelijk voor de oogst. Slechts enkele soorten leven in het water, ze zijn vuilwit of grijs met zwarte kop en achteraan een plaat met zes uitsteeksels. De meeste larven zijn planteneters. Om te verpoppen komen ze aan land

(g) Schijnlangpootmuggen - Ptychopteridae- :

     De volwassen exemplaren gelijken op langpootmuggen en hebben gevlekte

     vleugels .De larven hebben een zeer lange adembuis aan het achterlijf, de lengte is aan te passen aan de waterdiepte. De pop heeft een lange adembuis aan de kop, één van de twee antennen is daartoe sterk verlengd.

(h) Wapenvliegen - Stratiomyia- :

     Stratiomys is een vlieg met mooie geelbruine tekening, de vleugels zijn in rust over elkaar gevouwen. De bruine, gelede larve, zonder pootjes (made) is vooraan en

     achteraan toegespitst, vooraan bevinden zich monddelen en getande borstels,

     waarmee het dier in de modder rondkruipt. De opening van de lange adembuis aan het achterlijf is door fijne haren omgeven, waartussen een luchtbel wordt meegedragen. De larven zijn echte rovers.

(i) Moddervlieg - blinde bij - Eristalis- :

    De blinde bij is een zweefvlieg of staande vlieg die geruime tijd stil kan blijven hangen in de lucht, ze maakt een geluid dat sterk gelijkt op dat van de honingbij. De korte antennen en de aanwezigheid van slechts twee vleugels onderscheiden haar van de bijen. De larve is de rattenstaartlarve, ze is bijna rolrond en heeft een zeer lange adembuis, waardoor ze ook kan leven in verontreinigd water. Verpoppen gebeurt onder rottende bladeren of in een gaatje in de oever.

(j) Watergaasvlieg -slijkvlieg - Sialis- :

    Watergaasvliegen hebben 4 vleugels en behoren tot de gaasvliegen. De elzenvlieg is 14 mm lang, heeft een bruine kleur en zit meestal in de buurt van het water op de

     oever, ze heeft een week lichaam, lange antennes en grote doffe vleugels die in rust als een soort tent gedragen worden. Meestal scharrelt ze rond op planten en stenen langs de waterkant. Het zijn slechte vliegers.

     In mei en juni leggen de wijfjes wel tweeduizend eitjes in klompjes op oeverplanten. De uitgekomen larven (1 mm) kruipen naar het water.waar ze twee jaar verblijft en 25 mm lang wordt met zeven paar opvallende kieuwen op de rug, de staart is de 15e kieuw. De zes poten staan vooraan op de borst. De larve eet andere larven en wormen met haar grote kop en vervaarlijke kaken. Om te verpoppen kruipt ze op de oever.

(k) Dazen - Tabanidae- :

     Dazen zijn stevig en tamelijk, groot. De vrouwtjes kunnen gemeen steken, de

     mannetjes voeden zich met nectar. De larven van de paardenvlieg en van de

     goudoogdaas leven in het water. De larven zijn vuilwit met spitse uiteinden. Tussen de segmenten bevinden zich zomen waarmee de larven kunnen kruipen. Aan het achterlijf is een korte sifon om te ademen. De larven eten wormen, schaaldiertjes en larven. Verpoppen gebeurt ingegegraven in de oeverbodem.

(j) Watergaasvliegen - slijkvliegen - Elzenvliegen - Sialidae