De Vrolijke Vliegvisser

        Vlieg Vis Groep Stedebroec

         ,, De Vrolijke Vliegvisser"

  Welkom op de website van

             "De Vrolijke Vliegvisser"

                     Vliegvissen in Noord Holland

        Polders, IJsselmeer en Markermeer

                                          Vlieg.Vis.Groep.Stedebroec. 


 Een kleine kennismaking wie wij zijn :


* Als ,,De Vrolijke Vliegvissers" stellen wij ons ten doel om het Vliegvissen voor een ieder bereikbaar te maken tegen zo laag mogelijke kosten en zoveel mogelijk activiteiten. Dit d.m.v. huidige en nieuwe leden bekendheid te geven van het vliegvissen met de kennis die binnen de vereniging aanwezig is, laagdrempelig is een motto van onze vereniging.


* Wij bestaan sinds 2002 en zijn onderdeel van onze moeder vereniging

,,De Vrolijke Vissers".


* We zijn een kleine vereniging met +/- 30 leden op dit moment.


* ,,De Vrolijke Vliegvisser" is natuurlijk lid van de landelijke ,,Vereniging Nederlandse Vliegvissers".


* We maken, via de moedervereniging, gebruik van het vereniging gebouw Pampus waar we al onze binnenhuis activiteiten houden.


* Jaarlijks houden wij een vliegvis festival waar we landelijke bekendheid aan geven om veel vliegvissers met onze polder, Marker- en IJsselmeer kennis te laten maken om te laten zien wat een bevoorrechte positie wij als vliegvissers hebben met zoveel water om ons heen.


* Ook organiseren wij sinds kort een jaarlijkse trip naar Duitsland waarbij de Kyll ons favoriete viswater is. Ons doel is om de leden bekendheid te geven met het vissen op stromend water, wat bij ons in de buurt niet aanwezig is, om ook de leden te enthousiastmeren en om op andere manieren te leren vissen.

Waar vindt U ons.